Gümrük Mevzuatı 
02124528485 info@kafgumruk.com

Gümrük Mevzuatı


GÜMRÜK MEVZUATI
Gümrük sayesinde ülkeye kaçak malların girmesi engellenir. Vergisi ödenen ürünler devlet içerisine
alınır. Eşyadan arabaya bütün ürünler gümrükten geçer ve vergisi alınır. Bütün bu vergi işlemleri belirli
kanunlar aracılığı ile gerçekleştirilir.Gümrük mevzuat olarak adlandırılan bu kanunlar devlet işlerinin
yürütülmesinde büyük rol oynar.
Gümrük mevzuatdenildiğinde ilk kanun Türkiye Cumhuriyeti gümrük sınırı içine giren bütün mal ve
araçların vergisinin sağlanması amacı yer almaktadır. Diğer bir baş kanun ise Türkiye Cumhuriyeti
gümrük bölgesi Türkiye topraklarını kapsar ve ister hava ister kara ve deniz olsun bütün bölgeler
gümrük kapsamı altındadır ve her şekilde ülke topraklarına girecek mal ve araçlar bu gümrükten
geçmek zorundadır. Bu maddelergümrük mevzuat baş kanunlarıdır. Bu maddeler ile ülkenin mal ve
araç giriş çıkışları kontrol edilmesi amaçlanıp ülke içerisine herhangi bir yabancı ve vergisi ödenmeyen
mal sokulması önlenmek istenmiştir. Böylelikle devlet gelirine katkı sağlanacak aynı zamanda ithal ve
ihraç ürünlerin kendi içerisinde rekabeti de artacaktır. Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti gümrük
yasaları arasında yer almaktadır.


© 2018 .Kaf Gümrük .Tüm Hakları Saklıdır.