Teşvik Danışmanlığı 
02124528485 info@kafgumruk.com

Teşvik Danışmanlığı


TEŞVİK DANIŞMANLIĞI
DİİB-YTB-İHRACATTA DEVLET DESTEĞİ

(DİİB) mevzuatı okuyarak DİİB almak biraz yüzme kitabı okuyarak yüzmeye kalkışmak gibidir. Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vs derken işin içinden sağlıklı bir şekilde çıkmak neredeyse imkansızdır. DİİB mevzuatı ve uygulamalar çok hareketlidir, çok dinamiktir. Değişimleri zamanında görmek ve pozisyon almak zordur. Kaf Gümrük Müşavirliği olarak kendimize has geliştirdiğimiz yöntemler ile şu ana kadar başarılı bir performans sergiledik.
Müşavire vereceği ücretin 4 katı ücretle personel çalıştıran, buna karşın çok ciddi müeyyideler ödeyen, belgenin sağladığı avantajlardan mahrumiyetler yaşayan firmalara çok şahit olduk. Biz diyoruz ki, gelin işi sadece DİİB olan ve ilgili kurumlardaki bakış açısı değişikliklerine varıncaya kadar değişimleri günlük takip eden, fark eden müşavir firmalarla çalışın. Yine şiddetle deklare ediyoruz ki, her gün Dış Ticaret Müsteşarlığı’na gitmeyen ve ihracatçı birlikleri ile görüşmesi olmayan kişiler DİİB takip edemez.
Deneyimlerimize dayanarak sürekli kendimize ait yöntemler geliştiriyoruz. Ticari sır düzeyinde özel fikirlerimiz var. Bizimle çalışmaya başlayın, DİİB kabusunuz bitsin.
Dahilde işleme izin belgesinin sağladığı destekler:
1. KDV muafiyeti
2. Gümrük vergisi muafiyeti
3. KKDF muafiyeti
4. Varsa fon muafiyeti
Hariçte İşleme İzin Belgesi Firmanız tarafından yurtdışına (Serbest Bölgeler dahil) daha ucuz maliyetle işlenmek üzere gönderdiğiniz ürünlerinize ithalat esnasında GÜMRÜK + KDV İSTİSNASI muafiyetinden yararlanmak için Hariçte İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz. Hariçte İşleme Rejimi ile serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak KDV ve Gümrük Vergisi ödememek sureti ile yeniden ithalatının yapılması ve serbest dolaşıma girmesi ile ilgili faaliyetleri kapsar. Hariçte işleme izin belgesinde ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti vb. ithalatın düzenlenmesi içeren hükümler uygulanır. Dahilde İşleme rejimindekinin aksine, kota, gözetim, ithal lisansı vb. önlemleri ortadan kaldırmaz.
YTB
Tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesidir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete birçok hususlarda avantajlar sağlar. Yatırım Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur. Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatına uygun olan her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır.
İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş (Yurtdışı Pazar Araştırması, Rapor/Danışmanlık/Şirket-Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri, E-Ticaret Sitelerine Üyelik)
Pazara Giriş Belgeleri (Küresel Tedarik Zinciri, Belge-Sertifika, Test Analiz-Tarım Analiz Raporları)
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)
İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği
Fuar Katılım Desteği
Tasarım Desteği
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
Markalaşma ve Turquality Desteği
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
Özel Statülü Şirketler (SDŞ, DTSŞ)


© 2018 .Kaf Gümrük .Tüm Hakları Saklıdır.