Teknik Düzenlemeler 
02124528485 info@kafgumruk.com

Teknik Düzenlemeler


Teknik Düzenlemeler(Tateks-Tse-İthal İzinler)

Takibini yaptığımız Kontrol Belgesi / İthal İzinleri ve ilgili kurumları
- Tarım Bakanlığı Kontrol Belgeleri
- Tarım İl Müdürlüğü Laboratuar Analizleri
- Sağlık Bakanlığı
-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Kontrol Belgeleri, Hava Aromatize Edici Ürünlere İlişkin Bildirim Kabul Belgeleri)
- İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü ( İthal Permiler, Kozmetik Bildirimleri, Kapsam Dışı Yazıları,Transit Geçiş İzinleri)
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- İthalatçı Kayıt Belgeleri
- Lisans ve Ruhsatlar
- Dağıtım Yetki Belgeleri
- İSGÜM
- Kontrol Belgeleri
-Konsolosluk izinleri (Vize Alımı, Tasdik İşlemleri)
-Emniyet Genel Müdürlüğü
-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kontrol Belgesi Nedir?
İthal edilecek ürünün Canlı (insan, hayvan, bitki vb.) ve Çevre Sağlığı açısından uygunluğunun denetlenmesi amacıyla, Gümrük engelinin kaldırılması için, ürünün fiziksel-kimyasal özelliklerine göre, ilgili bakanlıktan, ithalat yapılmadan önce alınan “ithale uygunluk / izin” yazısıdır.


© 2018 .Kaf Gümrük .Tüm Hakları Saklıdır.